MÁMA A SVĚT PRÁCE

Omlouvám se za trochu údernický název nového článku, který se věnuje širší problematice slaďování rodinného a pracovního života, nicméně v mé současné situaci mi přijde asi nejvýstižnější. V říjnu letošního roku jsem se z osobního zájmu zúčastnila workshopu se zmíněnou tematikou a ráda bych vám o něm podala základní informace.

V pondělí 29. 10. 2018 se v prostorách Sport Hotelu Kladno konal workshop na téma Slaďování rodinného a pracovního života v praxi pořádaný v rámci projektu Krajská rodinná politika (přesněji Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů). Organizátorem akce bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je realizátorem projektu od roku 2017.

Cíle, východiska a další informace o projektu můžete najít na webových stránkách MPSV, ze kterých si dovolím část ocitovat:

Hlavním cílem projektu je zlepšit koordinaci místních a celostátních politik na podporu rodin, a tím podpořit či vytvořit na regionální úrovni příznivé podmínky pro fungování rodin.

Projekt:

  • usiluje o zlepšení koordinace politiky v oblasti podpory rodin na regionálních a celostátní úrovni
  • vychází ze schválené Koncepce rodinné politiky
  • reaguje na výzkumné studie v oblasti rodinné politiky
  • navazuje na činnost odborné komise pro rodinnou politiku

Kladenský workshop nabídl tři stěžejní témata: Jak připravit a podpořit úspěšný návrat rodičů do zaměstnání, slaďování osobního a pracovního života z genderové perspektivy a dětské skupiny jako možná volba při návratu do zaměstnání. Prezentace mířily zejména na cílové skupiny rodičů s malými dětmi, osoby vracející se na trh práce z mateřské/rodičovské dovolené, zaměstnance, nestátní neziskové organizace, orgány veřejné správy či poskytovatele služeb péče o děti.

V první přednášce vystoupila Mgr. Jana Skalková, DiS., ze spolku Byznys pro společnost, která se zaměřila na situaci rodičů na trhu práce v ČR. Prezentovala výsledky průzkumu z konference Matky a otcové vítáni a hovořila o podpoře a roli zaměstnavatelů při návratu rodičů do pracovního procesu. V této souvislosti zazněly i praktické informace a příklady dobré praxe ze společnosti LEGO a ČSOB.

Po krátké přestávce se slova ujal PhDr. Mgr. Josef VošmikGender Studies, o. p. s. Věnoval se roli žen a mužů ve společnosti a v pracovní sféře. Upozornil na problematiku genderových stereotypů souvisejících s rodičovstvím a se zajímavým motem „i muži potřebují slaďovat“ reflektoval téma otcovství v životě muže.

PREZENTACE PHDR. MGR. JOSEFA VOŠMIKA

Jako poslední se představila Mgr. Jitka Hornová, vedoucí Dětské skupiny Rybička, která funguje při Oblastní nemocnici Kladno. Vysvětlila, co jsou tzv. dětské skupiny, jak fungují a jaká jsou jejich specifika. Nechyběly ani sdílené zkušenosti rodičů a zaměstnavatelů. K tématu jsme dostali zajímavé tištěné materiály a dále doporučuji tyto zdroje: http://www.dsmpsv.cz/, www.esfcr.cz.

PREZENTACE MGR. JITKY HORNOVÉ

Workshop bych zhodnotila jako velmi vydařený, účast na něm byla bezplatná a po celou dobu trvání akce bylo zajištěno hlídání dětí. Aktuální témata a pozvaní odborníci naplnili mé očekávání, velmi příjemné byly také zvolené prostory či občerstvení pro účastníky. Těch nebylo asi tolik, jaký byl potenciál workshopu, ale třeba se příště podaří podobnou akci dostat do širšího povědomí obyvatel kladenského regionu.

Pokud budou i další přednášející souhlasit, ráda bych k článku dodatečně připojila jejich prezentace.

Lenka
mám ráda dobré příběhy, praktické diáře, červené svetry a pruhovaná trička, ořezané tužky, záložky a knížky, kávu a tři tečky...

Comments are closed.